20 января 2020        2953         Комментарии к записи Väikelaevajuhi tunnistus отключены

Väikelaevajuhi tunnistus

Et juhtida väikelaeva, mille purjepind on üle 25 m² või mootori võimsus üle 25 kW, peab teil olema väikelaevajuhi tunnistus.

Väikelaevajuhi tunnistuse taotlemiseks vajaliku ettevalmistuse, sealhulgas praktilised oskused
saab omandada kursustel, mida korraldavad väikelaevajuhtide väljaõppe tegevusloaga koolitajad (116.42 KB, PDF),
või iseseisvalt. Iseseisvalt praktilised oskused omandanu tõendab oma oskusi
kursusi korraldavale koolitajale, mille kohta vormistatakse kirjalikult praktikaarvestus.
Väikelaevajuhi eksam koosneb teooriaeksamist ja kaarditööst. Väikelaevajuhi eksam loetakse
sooritatuks, kui kaarditöö on arvestatud ja teooriaeksami küsimustest vähemalt 85% on vastatud
õigesti.
Kursuste korraldaja koostab ja allkirjastab digitaalselt väikelaevajuhi eksami ja praktikaarvestuse
sooritanute nimekirja ja edastab selle Transpordiametile kolme tööpäeva jooksul väikelaevajuhi
eksami ja praktikaarvestuse sooritamisest. Seejärel edastab Transpordiamet kontrollitud ja
digitaalselt allkirjastatud väikelaevajuhieksami ja praktikaarvestuse sooritanute nimekirja kolme
tööpäeva jooksul e-posti teel Transpordiametile väikelaevajuhi tunnistuse väljastamiseks.
Väikelaevajuhi tunnistust saab Transpordiametist taotleda inimene, kes on vähemalt 15-aastane
ning kelle tervislik seisund vastab B-kategooria mootorsõidukijuhi tervisele esitatud nõuetele.
Tervisekontrolli teeb perearst.

Väikelaevajuhi tunnistus kehtib 10 aasta

Väikelaevajuhi tunnistuse kaasaskandmine ei ole kohustuslik, kui väikelaeva juhil on kaasas
isikut tõendav dokument. Eestis registreeritud väikelaeva registreerimistunnistuse
kaasaskandmine ei ole kohustuslik vaid siis, kui väikelaeva juht on kantud liiklusregistrisse
omanikuna, vastutava kasutajana või kasutajana ja tal on kaasas isikut tõendav dokument või
kui omanik, vastutav kasutaja või kasutaja viibib väikelaeval. Kui väikelaev on laenutatud või
renditud, peab registreerimistunnistus alati kaasas olema, sest sellisel juhul inimese andmeid
registreerimistunnistusel pole.