20 января 2020        3284         Комментарии к записи Raadioside tunnistus отключены

Raadioside tunnistus

Alustame koolitusega 21.jaanuar 2024 kell 10.00 Narvas

Koolituse hind on 100.-eur ( lisandub käibemaks )

Registreerida antud koolitusele saab siin : https://paadijuhikool.ee/registreer/ või helistada.

 

Raadioseadmete kasutamiseks väikelaevadel on vajalik raadiosideoperaatori tunnistus ja
raadioluba
Lähisõite ja kohalikke rannasõite tegevatel väikelaevadel on mereside raadioseadmete
kasutamiseks nõutav kehtiv raadiosideoperaatori tunnistus. Tunnistuse saamiseks peab
laevaomanik või keegi laevapere liikmetest läbima raadiosideoperaatori koolituse, mida
korraldavad mereõppeasutused.
Pärast raadiosideoperaatori koolituse läbimist tuleb Tehnilise Järelevalve Ametilt (TJA) taotleda
veesõiduki raadioluba, millele märgitakse muuhulgas kõik veesõiduki pardal olevad mereside
raadioseadmed. Raadioluba annab õiguse nende seadmete kasutamiseks. Lisaks peavad
veesõiduki raadioloal olema kirjas:
• EPIRB;
• SART;
• VHF/MF/HF raadiojaamad (sh käsiraadiojaamad);
• Radarid;
• AIS seadmed;
• INMARSAT seadmed;
• jms info
Veesõiduki raadioluba kehtib kuni kolm aastat.
Info veesõiduki raadioloa kohta on kättesaadav TJA kodulehelt: https://www.ttja.ee/et

Enne merereisi on oluline veenduda, et veesõiduki raadioluba oleks nõuetekohane ja kehtiv.
Juhul, kui laeval kasutatavate raadioseadmete tehnilised andmed on muutunud või
raadioseadmed uute vastu välja vahetatud, tuleb sellest TJA-le teada anda.

Allikas:
Tehnilise Järelevalve Amet

Mereraadioside enamlevinud sõnumid
Kõige levinumad rahvusvahelise mereraadioside sõnumid:
— väljakutsuja: "kutsutava aluse nimi", "(3x) siin "minu aluse nimi" (3x), kuuldel
— vastaja: "kutsutava aluse nimi", siin "minu aluse nimi", kuuldel
— väljakutsuja: "kutsutava aluse nimi", siin "minu aluse nimi", läheme üle kanalile X (nt 6, 8, 10
vms), kuuldel
— vastaja: "kutsutava alse nimi", siin "minu aluse nimi", kanal X, kuuldel
Pärast kanalil X vajaliku info vahetamist:
— väljakutsuja: side lõpp
— vastaja: side lõpp
NB! Hädaväljakutsed (distress-sõnumid) edastatakse ainult inglise keeles! Muu suhtlus võib
toimuda teistes keeltes. Näiteks:
— MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY, this is "minu aluse nimi", "minu aluse nimi", "minu aluse
nimi". MAYDAY, "minu aluse nimi". Position 54 25 North 016 33 West. My boat is on fire and
sinking. I require immediate assistance. 4 people on board, are taking a lifeboat. OVER.