20 января 2020        12107         Комментарии к записи Väikelaevajuhi koolitus отключены

Väikelaevajuhi koolitus

 

Väikelaevajuhi koolitus Mustvees ( EST / RUS )

  • Väikelaevajuhi  koolitus Paadijuhi koolis algab 02.märts 2024 kell 10.00

Eesti Töötukassa juhatuse 25.01.2024. a. otsustusega nr 7 on Paadijuhi kool  (80315692) kvalifitseeritud  Eesti Töötukassa koolituskaardi partneriks.( https://www.tootukassa.ee/et/koolitajad/380541 )

 

Koolituse eesmärk on anda teoreetiline ja praktiline ettevalmistus väikelaevajuhi tunnistuse taotlejale.

Õppekava: väikelaevajuhi kursuse (sõidupiirkond — meri ja siseveed) õppeprogramm vastab Vabariigi Valitsuse vastu võetud 22.06.2021 määrusele nr. 39 “Väikelaevajuhi teadmiste ja oskuste ning väikelaevajuhtide väljaõppe nõuded ja väikelaeva-juhi tunnistuse vorm“ nõuetele.

Koolituse maht: 70 akadeemilist tundi,vajadusel lisakonsultatsioonid.

Kursustel õpitakse: väikelaeva ehitus ja hooldus, väikelaeva juhtimine, meresõiduohutus, meretavad, mereside, sisevetel liiklemine, COLREG- rahvusvahelised kokkupõrke vältimise reeglid, navigatsioon ja lootsindus, meteoroloogia, esmaabi veekogul, sõlmed.

Paadijuhi kool ( endine Mustvee Jahtklubi ) on akrediteeritud Veeteede Ameti polt 2010 aastal ( tunnustamisotsuse nr  231)

Kõik koolitused on meie paadijuhtide koolituskeskuses Mustvee linnas adr.Tartu 12b

Praktika väljasõidud on samuti ainult Mustvee sadamast ( purjepaat ja mootorpaat )

Koolituse hind 420.- eur ( lisandub käibemaks )

 

Väikelaev ehk huvilaev on Eesti õigusruumi mõiste ja ka registreerimisele kuuluv veesõiduk kogupikkusega 2,5–24 meetrit, mida kasutatakse vaba aja veetmiseks või sportimiseks.

Väikelaevu kasutatakse vaba aja veetmiseks ja harrastusteks (sealhulgas kalastamine), sõltumata registrikuuluvusest.

Väikelaev ei tohi sõiduks pardale võtta üle 12 reisija – üle 12 reisijaga laev on juba reisilaev, suurusest olenemata. Registri või tüübikinnituse järgselt võib väikelaevale lubatavate inimeste koguarv olla määratud ka väiksem.

Vastavalt merekõlblikkusele ja konstruktsioonile jaotatakse Eestis väikelaevad kategooriatesse:

  1. A (ookean) – pikkadeks piiranguteta merereisideks, kus tuule tugevus võib ületada 8 palli ja laine kõrgus olla üle 4 m;
  2. B (avameri) – avameresõiduks, tuule tugevusega kuni 8 palli ja laine kõrgusega kuni 4 m;
  3. C (rannalähedane) – rannalähedaseks sõiduks (kuni 20 miili kaldast), sõiduks suurtel lahtedel, järvedel, jõgedel tuule tugevusega kuni 6 palli ja laine kõrgusega kuni 2 m;
  4. D (kaitstud veed) – sõiduks kaitstud rannikuvetes (kuni mõne miilini kaldast), väikestel lahtedel, väikestel järvedel ja jõgedel tuule tugevusega kuni 4 palli ja laine kõrgusega kuni 0,3 m (üksikud lained maksimumkõrgusega kuni 0,5 m