20 января 2020        4100         Комментарии к записи Väikelaevajuhi koolitus отключены

Väikelaevajuhi koolitus

Väikelaevajuhtide koolitus algusega 14.august 2021 kell 10.00

Väikelaev on veesõiduk kogupikkusega 2,5-24 meetrit (näiteks paat, purjejaht, kaater jms), mida kasutatakse vaba aja veetmiseks, sõltumata registrikuuluvusest. Väikelaevana ei käsitata võistlusspordiks ja treeninguteks kasutatavat spordialaliidu poolt vastavalt märgistatud veesõidukit (näiteks jett, purjelaud, purjejaht, võistluspurjekas jms) ning primitiivse konstruktsiooniga veesõidukit (näiteks ruhi, ruup, lodi, süst, kanuu jms) ja erikonstruktsiooniga veesõidukit.

Koolituse eesmärk on anda teoreetiline ja praktiline ettevalmistus väikelaevajuhi tunnistuse taotlejale.

Õppekava: väikelaevajuhi kursuse (sõidupiirkond — meri ja siseveed) õppeprogramm vastab Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 225 “Väikelaevajuhi teadmiste ja oskuste ning väikelaevajuhtide väljaõppe nõuded ja väikelaeva-juhi tunnistuse vorm“ nõuetele.

Koolituse maht: 70 akadeemilist tundi,vajadusel lisakonsultatsioonid.

Kursustel õpitakse: väikelaeva ehitus ja hooldus, väikelaeva juhtimine, meresõiduohutus, meretavad, mereside, sisevetel liiklemine, COLREG- rahvusvahelised kokkupõrke vältimise reeglid, navigatsioon ja lootsindus, meteoroloogia, esmaabi veekogul, sõlmed ja signaalid, seadusandlus, keskkonna-kaitse, sõidupraktika mootorpaadiga ning purjejahiga.

Nõuded kursuse alustamiseks ja lõpetamiseks: täidetud avaldus. Kursus lõpeb eksamiga, mis koosneb kolmest osast: kaarditöö, teooriatest ja sõidueksam mootorpaadiga-ja purjejahiga..

Kursuse läbimisel väljastatav dokument: kursuse edukal lõpetamisel väljastatakse tunnistus. Kursuse lõpetanu saab Transpordiametist ( endine Maanteeameti Liiklusregistri Büroo ) taotleda eksamiprotokolli alusel väikelaevajuhi tunnistust vastavalt kehtestatud korrale. Väikelaevajuhi tunnistuse väljastamise hetkeks peab isik olema vähemalt 15-aastane. Tunnistuse taotlejal peab olema kehtiv arstitõend (min B-kategooria mootorsõidukijuhi tervisetõend).

Koolituse hind on 350.- eur ( lisandub käibemaks )

Kursus ja eksam toimub: Mustvee linn,Tartu tn 12b. Paadijuhtide koolituskeskus