20 января 2020        1717         Комментарии к записи Väikelaevajuhi koolitus отключены

Väikelaevajuhi koolitus

Paadijuhi kool alustab koolitusega 26. september 2020a (Venekeelne grupp / Русская группа)
Palume eelregistreerimist ( kursustele registreerimine ) lahtris.

Koolituse eesmärk on anda teoreetiline ja praktiline ettevalmistus väikelaevajuhi tunnistuse taotlejale.
Koolituse ajal pööratakse erilist tähelepanu veesõiduki ohutusele, inimeste elu hoidmisele,
päästevahendite olemasolule laeval, päästemeetmetele ja laeva päästmisele äärmuslikes
olukordades (torm, tulekahju, vigastatud laevakere jne).

Koolitusel antakse järgmisi teadmisi:

 • Laeva konstruktsioon ja hooldus
 • Laevajuhtimine
 • Esmaabi
 • Meteoroloogia
 • Liiklusohutus, side
 • Rahvusvaheline laevakokkupõrgete vältimise eeskiri COLREG
 • Laevaseadmed ja süsteemid
 • Laeva sõiduomadused
 • Lootsinduse ja navigatsiooni alused
 • Laeva tee kaardile kandmise alused
 • Teenistuse korraldus väikelaeva pardal ja keskkonnareostuse vastased meetmed
 • Sõidupraktika: väikelaeva juhtimine

Suure osa koolitusest moodustab praktika, kus antakse võimalus panna end proovile väikelaeva
juhtimises.

Koolitus hõlmab järgmisi praktilisi harjutusi:

 • Laevale minek ja laevalt mahatulek
 • Sildumine
 • Randumiskohale lähenemine (kaldast eemaldumine)
 • Manööverdamine (tagasipööre, vahelduva kursiga sõitmine, garaaži tagurdamine)
 • Veeohutuse tagamine (häire „Inimene üle parda” ehk Man Overboard)
……..
Edasijõudnud ja kogenud väikelaevajuhid saavad eksami teha eksternina. Kursused toimuvad
vene ja eesti keeles õppekeskuses. Õppemaht on 70 akadeemilist tundi.
Väikelaevajuhtide kursuse tasu on 350 € + käibemaks.
Mustvee Jahtklubi on akrediteeritud Veeteede Ameti poolt ( tunnustamisotsus nr.479)
Kursust läbiviivad lektorid ja nende kvalifikatsioon .
1. Oleg Võssokov — rohkem kui 500-se GRT kogumahutavusega laeva vahitüürimees (
Väikelaeva ehitus, püstuvuse ja uppumatuse alused. Väikelaeva
käsitlemine/juhtimine, mereomadused /trimm. Purjejahi ehitus, purjede jõul liikuva
väikelaeva erisusus.) Praktika instruktor mootorpaat.
2. Rein Loodla-rohkem kui 3000-se GRT laeva kapten ( Navigatsioon,lootsindus,
kaarditööd,raadioside) Tallinna Merekool.
3. Anton Lebedev – Narva-Jõesuu Purjespordikool. Praktika instruktor purjepaat.
4. Ene Viitkin –Sihtasutus Tartu Kiirabi, meditsiin.