20 января 2020        6406         Комментарии к записи Jetijuhi koolitus. отключены

Jetijuhi koolitus.

Uus koolitus tuleb 01.juuni 2024a

Hea teada.

Meresõiduohutuse seadus1

§ 391.   Jeti kasutamise nõuded ning jetijuhi tunnistuse väljaandmine ja kehtetuks tunnistamine

(1) Jetijuht vastutab jeti ohutu kasutamise eest ja on kohustatud enne väljasõitu tutvustama kaassõitjale jetisõidul kehtivaid ohutusnõudeid. Jeti kasutamisel ei tohi seada ohtu kaassõitjat ja kaasliiklejat ega kahjustada ümbritsevat keskkonda ning tekitada reostust. Jetijuht on kohustatud enne väljasõitu kontrollima jeti korrasolekut ja varustuse komplektsust, sõidu ajal jälgima jeti tehnilist seisukorda ja tagama kaassõitjale jetisõidu ohutuse ning täitma ohutu meresõidu reegleid või sisevetel liiklemise korra nõudeid.

(2) Jetti võib juhtida jetijuhi tunnistust või väikelaeva juhtimise õigust omav vähemalt 15 aasta vanune isik.

…………..

Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded, eksamineerimise, tunnistuse taotlemise ja väljastamise kord ning tunnistuse vorm.

§ 3.   Jetijuhile jeti kasutamisel esitatavad nõuded

(2) Jetijuhil on keelatud:

1) juhtida jetti narkootilise või psühhotroopse aine mõju all olles või juhtimist segava haiguse korral. Alkoholisisaldus jetijuhi veres ei või ületada 0,2 promilli;

2) anda juhtimine üle alkoholi või narkootilise või psühhotroopse aine mõju all olevale või muude meditsiiniliste vastunäidustustega inimesele;
3) anda juhtimine üle isikule, kellel puudub jetijuhi tunnistus;
  4) vastavalt merel kokkupõrke vältimise reeglitele ja sisevetel liiklemise korrale takistada või segada teiste veesõidukite liiklemist;

5) läheneda jetiga reisi- ja kaubakaidele ning seista nende lähedal, kui see segab reisi- või kaubalaevu;
6) sõita tähistatud ujumistsoonides ja läheneda jetiga merel ja laevatatavatel järvedel supelrandu tähistavatele poidele lähemale kui 100 meetrit;
7) väljuda jetiga merele või laevatatavatele sisevetele, kui jett pole tehniliselt korras.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jetijuhi koolitus koosneb teoreetilisest väljaõppest ja sellele lisanduvast praktilisest sõiduõppest.

• jeti ehitus, käiturid, sõiduteooria
• jetijuhile vajalik seadusandlus
• navigeerimise põhitõed ja meteoroloogia alused
• signaalid, meremärgid
• päästevahendid, esmaabi
• COLREG e. rahvusvahelise laevade kokkupõrke vältimise reeglistiku põhitõed

Kestvus kokku 17 tundi

Koolituse hind 250.-eur ( hind sisaldab käibemaksu )

t.56777 167 Oleg