20 января 2020        6911         Комментарии к записи Jetijuhi koolitus /Свидетельство водителя гидроцикла отключены

Jetijuhi koolitus /Свидетельство водителя гидроцикла

Palun eelregistreerimist : info@paadijuhikool.ee või helistada 56777167

03.07.2024 algus kell 10.00         08.07.2024 algus kell 10.00           12.07.2024 algus kell 10.00

05.07.2024 algus kell 10.00          10.07.2024 algus kell 10.00

Kestvus kokku 17 akadeemilist tundi.

Koolituse hind 250.-eur ( hind sisaldab käibemaksu )

 

Jetijuhi koolitus koosneb teoreetilisest väljaõppest ja praktilisest sõiduõppest.

• jeti ehitus, käiturid, sõiduteooria
• jetijuhile vajalik seadusandlus
• navigeerimise põhitõed ja meteoroloogia alused
• signaalid, meremärgid
• päästevahendid, esmaabi
• COLREG i. rahvusvahelise laevade kokkupõrke vältimise reeglistiku põhitõed

 

 

Hea teada.

Meresõiduohutuse seadus1

§ 391.   Jeti kasutamise nõuded ning jetijuhi tunnistuse väljaandmine ja kehtetuks tunnistamine

(1) Jetijuht vastutab jeti ohutu kasutamise eest ja on kohustatud enne väljasõitu tutvustama kaassõitjale jetisõidul kehtivaid ohutusnõudeid. Jeti kasutamisel ei tohi seada ohtu kaassõitjat ja kaasliiklejat ega kahjustada ümbritsevat keskkonda ning tekitada reostust. Jetijuht on kohustatud enne väljasõitu kontrollima jeti korrasolekut ja varustuse komplektsust, sõidu ajal jälgima jeti tehnilist seisukorda ja tagama kaassõitjale jetisõidu ohutuse ning täitma ohutu meresõidu reegleid või sisevetel liiklemise korra nõudeid.

(2) Jetti võib juhtida jetijuhi tunnistust või väikelaeva juhtimise õigust omav vähemalt 15 aasta vanune isik.

…………..

§ 3.   Jetijuhile jeti kasutamisel esitatavad nõuded

(2) Jetijuhil on keelatud:
  1) juhtida jetti joobeseisundis või juhtimist segava haiguse korral;
[RT I, 29.02.2024, 1 — jõust. 03.03.2024]
  2) anda juhtimine üle alkoholi või narkootilise või psühhotroopse aine mõju all olevale või muude meditsiiniliste vastunäidustustega inimesele;
  3) anda juhtimine üle isikule, kellel puudub jeti juhtimisõigus;
[RT I, 29.02.2024, 1 — jõust. 03.03.2024]
  4) vastavalt merel kokkupõrke vältimise reeglitele ja sisevetel liiklemise korrale takistada või segada teiste veesõidukite liiklemist;
[RTL 2007, 98, 1636 — jõust. 23.12.2007]
  5) läheneda jetiga reisi- ja kaubakaidele ning seista nende lähedal, kui see segab reisi- või kaubalaevu;
  6) sõita tähistatud ujumistsoonides ja läheneda jetiga merel ja laevatatavatel sisevetel supelrandu tähistavatele poidele lähemale kui 100 meetrit;
[RT I, 29.02.2024, 1 — jõust. 03.03.2024]
  7) väljuda jetiga merele või laevatatavatele sisevetele, kui jett pole tehniliselt korras.

…….

§ 8.   Jetijuhi ettevalmistuse korraldamine.

  (1) Jetijuhi tunnistuse taotlemiseks vajalikud teoreetilised teadmised võib omandada Transpordiameti väljastatud jetijuhtide väljaõppe korraldamise tegevusloaga isiku korraldatud kursustel või iseseisvalt.
[RT I, 28.08.2021, 2 — jõust. 31.08.2021]

  (2) Praktilised sõiduoskused tuleb jetijuhi tunnistuse taotlejatel omandada jetijuhtide väljaõppe korraldamise tegevusloaga isiku määratud jetijuhi tunnistust omava instruktori juhendamisel. Instruktor viibib juhendamise ajal teise jetiga juhendatava vahetus läheduses.
[RT I, 29.02.2024, 1 — jõust. 03.03.2024]

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ходатайство о выдаче и замена свидетельства водителя гидроцикла

Гидроциклом может управлять лицо не моложе 15 лет, имеющее свидетельство водителя маломерного судна или свидетельство водителя гидроцикла.

Свидетельство водителя гидроцикла выдают и меняют все бюро Департамента транспорта. При определенных условиях (фото, подпись и медицинская справка в регистре дорожного движения) свидетельство водителя гидроцикла можно также заказать или заменить в среде э-услуг opens in a new tab  Департамента транспорта. Свидетельство можно заказать простым письмом на почтовый адрес Эстонии.

О получении свидетельства водителя гидроцикла может ходатайствовать лицо не моложе 15 лет, которым был сдан необходимый теоретический экзамен. Необходимую подготовку перед подачей ходатайства на получение свидетельства водителя гидроцикла, в том числе практические навыки, можно получить на курсах, организуемых одобренными Департаментом водных путей лицами, или самостоятельно. Для того чтобы ходатайствовать о получении свидетельства водителя гидроцикла, требуется сдать теоретический экзамен, который проводит организатор подготовительных курсов.