20 января 2020        1980         Комментарии к записи Jetijuhi tunnistus отключены

Jetijuhi tunnistus

Jetijuhi tunnistuse taotlemiseks vajalikud teoreetilised teadmised võib omandada kursustel, mida
korraldavad jetijuhtide väljaõppe tegevusloaga koolitajad (116.42 KB, PDF), või iseseisvalt.

Praktilised sõiduoskused tuleb jetijuhi tunnistuse taotlejatel omandada jetijuhi tunnistust omava
inimese järelevalve all vähemalt 2 tunni ulatuses.
Jetijuhi eksam seisneb teoreetiliste teadmiste kontrollis. Jetijuhi tunnistuse taotlemiseks
vajalikud teoreetilised teadmised iseseisvalt omandanu sooritab eksami kursuste korraldaja
määratud eksami vastuvõtja või kursuste korraldaja moodustatud eksamikomisjoni juures.
Eksamiprotokolli ühe eksemplari edastab kursuste korraldaja veeteede ametile ja teise
eksemplari maanteeametile hiljemalt kolme tööpäeva jooksul eksami toimumisest.
Jetijuhi tunnistuse väljastab maanteeamet taotleja avalduse ja eksamiprotokolli alusel. Tunnistus
kehtib 10 aastat.
Jeti kasutamisel peab juhil kaasas olema jetijuhi tunnistus ja jeti registreerimistunnistus.
Lähemalt saab väikelaeva- ja jetijuhi tunnistuse taotlemise ja väljaandmise kohta lugeda
maanteeameti kodulehelt.