27 января 2020        1066         Комментарии к записи Tuleohutuskoolitus отключены

Tuleohutuskoolitus

Koolituse sisu:

  • Tulekahju iseloomustavad tegurid, tulekahju tetraeeder, tulekahju või selle tunnuste avastamine
  • Tulekahju põhjused, levik, tagajärg
  • Tegutsemine tulekahju korral
  • Meetmed tulekahju ennetamiseks
  • Nõuded tule- ja plahvatusohtliku protsessiga ehitise, ruumi, evakuatsioonipääsu ja -tee kohta
  • Seadmestiku, materjali ning toote tule- ja plahvatusohtlikkuse iseloomustus
  • Tuleohutuse seadus, enesekontroll, tuleohutuse määrused ja nõuded esmastele tuleohutusvahenditele
  • Evakuatsioon, evakuatsiooniõppus, evakuatsiooniplaan
  • Praktilised näited

Tuleohutuskoolitus ehk tuleohutusalane instrueerimine peaks toimuma pikemaajalistele töötajatele kord kahe aasta jooksul, uutele töötajatele esimesel võimalusel.